Functional Movement Screen

Op zondag 2 december 2018 zullen we voor de tweede keer dit jaar de FMS afnemen.

Getracht wordt om bij alle jongens en meisje binnen het STC de test af te nemen.

Elk jaar wordt er aan de kids uitgelegd waarom we de test afnemen en wat het doel is van de test.

Dit jaar willen we ook graag de ouders meenemen in het screeningsproces en ze informeren over de screeningsmethodiek. Hierdoor hopen we dat het effect methodiek te verhogen.

 

Het Doel

Als trainers en fysiotherapeut streven we ernaar naar dat de kids zo vrij mogelijk en zonder pijnklachten kunnen sporten. Om dit te bereiken willen we graag zo preventiegericht mogelijk te werk gaan. Door het afnemen van de test kan er eventuele overmatige stijfheid, kracht te kort of instabiliteit aan het licht komen.

Na het afnemen van de test zullen de kinderen hun scoreformulier toegestuurd krijgen, met onderaan de ‘hyper-links’ naar de oefeningen die zij kunnen doen om zichzelf te verbeteren.

 

Het Middel

De methode die wij gebruiken is de Functional Movement Screen. De FMS screent in zeven fundamentele bewegingen, diverse bewegingspatronen die vrijwel in elke tak van bewegen/ sport terugkomen. Deze zeven fundamentele bewegingen bevatten elk drie van de vijf grondmotorische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn; lenigheid, kracht en stabiliteit.

Binnen elke vorm van bewegen, kunnen elk van deze grondmotorische vaardigheden geoptimaliseerd worden door ze gericht te trainen/ oefenen. Als eerst zal er een ‘nul – meting’ gemaakt worden. Door deze ‘nul – meting’ kan de vooruitgang, die plaatsen zal vinden door de oefeningen, meetbaar gemaakt worden.

Hieronder een link naar de inhoud en verdere diepgang van de test, echter wel in het Engels:

http://www.advanced-fitness-concepts.com/fms.pdf

 

Het Vervolg

De FMS zal tweemaal in het jaar afgenomen worden met een minimale ‘pauze’ van zes maanden.

In deze periode kunnen de kids thuis aan hun oefeningen werken, maar ook zullen de kids tijdens de training aan de slag gaan met deze oefeningen. Hierdoor trachten we het trainingseffect van de oefeningen te vergroten. Uiteraard gaat het erom dat de kinderen beter en vrijer bewegen en niet om de score.

 

 

Mochten er nog vragen zijn, van ieder dan ook, horen wij het graag!

 

STC coach team member                            Topsport manager HSA-STC

Dexter Dirkmaat                                           Robert de Roode

 

Recente posts
Topsport Talent School

Topsport Talent School – sporten en leren tegelijkertijd. Die gouden plak wil je halen, maar je schooldiploma natuurlijk ook! Met ons Topsport Talent-programma op het Segbroek college combineer je topsport met school. Voor meer informatie neem contact op met het Segbroek College. Coördinator Topsport: Dhr. T. Bruggeling/ brg@segbroek.nl STC manager: Dhr. M. Levenbach/ 06-28776728 Landelijke […]

UKPSA, Porthcawl

Vanuit de surf tour commissie zijn we bezig met het organiseren om deel te nemen aan het UKPSA , Porthcawl event in de herfstvakantie (do 17 t/m wo 23 oktober). Zes talenten hebben zich hiervoor aangemeld en bereiden zich voor op deze wedstrijd. https://ukprosurf.com/surf-event/uk-school-surf-championships/  

ONDERSTEUND DOOR