Over


Namens de Nederlandse surfbond, de Holland Surfing Association (HSA), neemt het Surf Topsport Centrum (STC) sinds 2013 de ontwikkeling van het surfen als topsport waar. Uit alle kustgebieden van Nederland ontspruit nieuw suftalent en het STC biedt hen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Al vanaf 9- jarige leeftijd zijn surfers welkom die potentie hebben de beste te worden en bereid zijn daar alles voor te doen.  

TTS: Naast de reguliere trainingen kunnen talenten op maat gemaakt topsportprogramma waar school en topsport perfect op elkaar zijn afgestemd. Waarbij ze nog 12-15 extra uren trainen in en uit het water. In 2015 zijn8 scholieren gestart met het trainingsprogramma op het Segbroek College. Dit school jaar (2022-2023) zitten er 7 talenten in het programma.

Het STC grijpt elke mogelijkheid om samen te werken met partners die een steentje bij willen dragen om Nederland als (niet traditioneel) surfland verder op de wereldkaart te zetten. De toekomst ziet er goed uit voor ons!

 

MISSIE
‘’Het Surf Topsport Centrum wat deel uit maakt van de Holland Surfing Association staat klaar voor Nederlandse surf talenten van alle generaties, met een doel en ambitie om op internationaal wedstrijd niveau te presteren. Het STC is er om deze surfers te ontwikkelen en te begeleiden op nationaal en internationaal wedstrijd gebied. Door nauwe samenwerking met lokale surfscholen, onze regionale topsport centrums en de surfscene in Nederland blijven wij op de hoogte van de laatste trends, ontwikkelingen en behoeftes. Zoals elk andere topsport centrum staan wij voor commitment, kwaliteit en professionaliteit met de flexibiliteit die van surfers verwacht wordt.
’’

VISIE
”Het STC gaat te werkt in een surfscene die snel groeit en zich snel ontwikkeld. Er wordt voor talenten een omgeving gecreëerd waarbij zij zich volledig kunnen richten op hun ontwikkeling op het gebied van topsport.

Het STC wil zich de komende jaren vooral gaan richten op: het fysiek huisvesten van het STC in samenwerking met de HSA, meer begeleiding van internationale wedstrijden, trainingskampen voor alle generaties en het continueren van een vaste plek in de top 5 van Europa.

Deze ambitie kunnen wij realiseren door een breed internationaal netwerk van trainingsfaciliteiten in samenwerking met nationale en internationale bonden binnen en buiten de surfscene. Daarnaast staat er een sterke landelijke structuur met een vast team van professioneel gekwalificeerd personeel. Sponsoren en investerende partijen die net als wij alles over hebben voor golfsurfen als topsport zijn hiervoor van essentieel belang.”

ONDERSTEUND DOOR